برنامه های غذایی توسط کارشناس تغذیه تیم و با توجه به اطلاعات و شرایط شما نوشته میشه(بیماری،داروهای مصرفی،حساسیت غذایی و …).

شما حتی میتونین غذاهای دلخواهتون رو بگین که تو رژیمتون قرار بگیره یا برعکس چیزایی که دوست ندارین تو رژیمتون قرار نمیگیره.

برای هر وعدتون چندین گزینه قرار میگیره و شما هرکدوم رو که مایلید انتخاب میکنید.